Tài nguyên mới
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 74
Năm 2023 : 7.788
Trường Mầm non Thuận Thiên tổ chức chuyên đề “Giải pháp sáng tạo nâng cao chất lượng thực hiện chương trình giáo dục mầm non, xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”

Trường Mầm non Thuận Thiên tổ chức chuyên đề “Giải pháp sáng tạo nâng cao chất lượng thực hiện chương trình giáo dục mầm non, xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”

Sáng ngày 20 tháng 10 năm 2023, trong không khí tưng bừng phấn khởi chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam. Trường mầm non Thuận Thiên tổ chức chuyên đề “Giải pháp sáng tạo nâng cao chất lượng thực hiện chương trình giáo dục mầm non, xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” thông qua hoạt động giáo ...
Nội dung đang được cập nhật.
Nội dung đang được cập nhật.